Chữ ký số VIETTEL-CA

Bảng giá chữ ký số VIETTEL

10/03/2016 00:00

BẢNG GIÁ NHÀ CUNG CẤP CHỮ KÝ SỐ VIETTEL

 

I. Đăng ký mới dịch vụ

 

Gói cước  CA-PRO1 CA-PRO2 CA-PRO3
Hòa mạngmới Tổng giá bán 1.826.000 2.741.000 3.109.000
Giá CTS 1.276.000 2.191.000 3.109.000
Giá thiết bị 550.000 550.000 Miễn phí
Số tháng sử dụng 12 24 36
Số tháng khuyến mại 0 0 0

 

II. Gia hạn chứng thư số - với khách hàng đang dùng Chữ ký số Viettel

 

Gói cước  CA-PRO1 CA-PRO2 CA-PRO3
Hòa mạngmới Tổng giá bán 1.276.000 2.191.000 2.909.000
Giá CTS

1.276.0000

2.191.000  2.909.000
Giá thiết bị      
Số tháng sử dụng 12 24 36
Số tháng khuyến mại 0 0 0

 

(ĐÃ BAO GỒM 10% VAT)

 

Tin bài khác

Xem tất cả »