Chữ ký số VNPT-CA

Bảng giá chữ ký số VNPT

10/03/2016 00:00

BẢNG GIÁ NHÀ CUNG CHỮ KÝ SỐ VNPT

BẢNG GIÁ MUA MỚI CHỮ KÝ SỐ:

(ĐÃ BAO GỒM 10% VAT)

Tên dịch vụ

VNPT-CA

01 Năm

VNPT-CA

02 Năm

VNPT-CA

03 Năm

Chữ ký số

 - Kê khai thuế qua mạng, khai hải quan điện tử, nộp thuế điện tử,...

 - Ký email, văn bản

 -Ngân hàng, chứng khoáng điện tử...

1.273.000 VNĐ 2.190.000 VNĐ 3.112.000 VNĐ
Thiết bị VNPT-CA Token 550.000 VNĐ 550.000 VNĐ Miễn phí
Khuyến mãi 0 0 0
Tổng tiền (Đã bao gồm 10% VAT) 1.823.000 VNĐ 2.740.000 VNĐ 3.112.000 VNĐ

BẢNG GIÁ GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ:

Tên dịch vụ

VNPT-CA

01 Năm

VNPT-CA

02 Năm

VNPT-CA

03 Năm

Chữ ký số

 - Kê khai thuế qua mạng, khai hải quan điện tử, nộp thuế điện tử,...

 - Ký email, văn bản

 -Ngân hàng, chứng khoáng điện tử...

1.273.000 VNĐ 2.191.000 VNĐ 2.912.000 VNĐ
Khuyến mãi 0 0 0

Tin bài khác

Xem tất cả »