Hosting

Hosting

10/03/2016 00:00

Web Hosting là dịch vụ lưu trữ website chuyên nghiệp. Web hosting là giải pháp phù hợp cho các cá nhân hoặc doanh nghiệp muốn có một website giới thiệu, giao dịch thương mại trên Internet một cách hiệu quả và tiết kiệm chi phí.
Server Dell2 CPU Intel Xeon Quad Core công nghệ siêu phân luồng với 8 Core Server đặt tại USA và Việt Nam

Linux Hosting
- PHP 5.x, Zend optimizer
- MySQL 5.x
- Protected Directories
- POP3/SMTP/IMAP/Webmail
- FTP, HTTP File Manager
- FrontPage Extensions
- 24/7/365 Email & Helpdesk support
- 99.9% Server uptime
- Joomla, PHPBB, OS Commerce,...
- Weekly Backup
Windows Hosting
- ASP 3.0/ASP.NET 1.1/2.x/3.x/4.x
- PHP, Zend optimizer , MySQL
- MS Access/MS SQL Server 2005/2008
- ASP Email, ASP Upload, ASP Jpg, JMail
- POP3/SMTP/Webmail
- FTP, HTTP File Manager
- Microsoft FrontPage 2000 Server Extentions
- 99.9% Server uptime
- 24/7/365 Email & Helpdesk support
- Weekly Backup

 

Linux Hosting
Thông Tin

Cá Nhân

Cá Nhân ++

Bán Chuyên Nghiệp

Bán Chuyên Nghiệp ++

Chuyên Nghiệp

Doanh Nghiệp

TM Điện Tử

Server đặt tại khanhminh khanhminh khanhminh khanhminh khanhminh khanhminh khanhminh
Dung lượng 300 MB 600 MB 800 MB 1.1 GB 1.5 GB 3 GB 5 GB
Băng thông 5 GB 10 GB 15 GB 20 GB 30 GB 80 GB 150 GB
Email POP3/webmail 10 15 25 40 50 80 100
Subdomain 3 5 15 20 25 40 60
PHP5 , GD2 khanhminh.vn khanhminh.vn khanhminh.vn khanhminh.vn khanhminh.vn khanhminh.vn khanhminh.vn
MySQL5 0 1 2 4 5 8 10
Backup Hàng tuần Hàng tuần Hàng tuần Hàng tuần Hàng tuần Hàng tuần Hàng tuần
Chi phí
36.000
1 tháng
63.000
1 tháng
90.000
1 tháng
135.000
1 tháng
160.000
1 tháng
250.000
1 tháng
380.000
1 tháng
Thanh toán 1 Năm 1 Năm 1 Năm 1 Năm 6 tháng 6 tháng 6 tháng
Giá trên chưa gồm VAT 10%

 

Windows Hosting
Thông Tin

Cá Nhân

Cá Nhân ++

Bán Chuyên Nghiệp

Bán Chuyên Nghiệp ++

Chuyên Nghiệp

Doanh Nghiệp

TM Điện Tử

Server đặt tại khanhminh khanhminh khanhminh khanhminh khanhminh khanhminh khanhminh
Dung lượng 300 MB 600 MB 800 MB 1.1 GB 1.5 GB 3 GB 5 GB
Băng thông 5 GB 10 GB 15 GB 20 GB 30 GB 80GB 150GB
Email POP3/webmail 10 15 25 40 50 80 100
Subdomain 3 5 15 20 25 40 60
ASP / ASP.net / PHP khanhminh.vn khanhminh.vn khanhminh.vn khanhminh.vn khanhminh.vn khanhminh.vn khanhminh.vn
MSSQL 2005/2008 0 1 1 2 3 5 7
MySQL 0 0 1 1 1 1 1
Backup Hàng tuần Hàng tuần Hàng tuần Hàng tuần Hàng tuần Hàng tuần Hàng tuần
Chi phí
36.000
1 tháng
63.000
1 tháng
90.000
1 tháng
135.000
1 tháng
160.000
1 tháng
250.000
1 tháng
380.000
1 tháng
Thanh toán 1 Năm 1 Năm 1 Năm 1 Năm 6 tháng 6 tháng 6 tháng
Giá trên chưa gồm VAT 10%

 

Các dịch vụ bổ sung
1G Bandwidth Extra
 • 20.000 đ/1 tháng
 • 60.000 đ/3 tháng
 • 120.000 đ/6 tháng
 • 240.000 đ/12 tháng
10G Bandwidth Extra
 • 188.000 đ/1 tháng
 • 564.000 đ/3 tháng
 • 1.128.000 đ/6 tháng
 • 2.256.000 đ/12 tháng
20G Bandwidth Extra
 • 300.000 đ/1 tháng
 • 900.000 đ/3 tháng
 • 1.800.000 đ/6 tháng
 • 3.600.000 đ/12 tháng
30G Bandwidth Extra
 • 400.000 đ/1 tháng
 • 1.200.000 đ/3 tháng
 • 2.400.000 đ/6 tháng
 • 4.800.000 đ/12 tháng
50G Bandwidth Extra
 • 500.000 đ/1 tháng
 • 1.500.000 đ/3 tháng
 • 3.000.000 đ/6 tháng
 • 6.000.000 đ/12 tháng
100G Bandwidth Extra
 • 820.000 đ/1 tháng
 • 2.460.000 đ/3 tháng
 • 4.920.000 đ/6 tháng
 • 9.840.000 đ/12 tháng
200G Bandwidth Extra
 • 1.200.000 đ/1 tháng
 • 3.600.000 đ/3 tháng
 • 7.200.000 đ/6 tháng
 • 14.400.000 đ/12 tháng
Restore data for Hosting + 200.000 đ/Onetime
Giá trên chưa gồm VAT 10%

Tin bài khác

Xem tất cả »