Chữ ký số NEWTEL-CA

Bảng giá chữ ký số NEWCA

01/06/2018 00:00

Bảng giá chữ ký số cho Tổ chức

 

1. Đối với Tổ chức, doanh nghiệp đăng ký mới:

Thời gian sử dụng 1 Năm 2 Năm 3 Năm
Giá dịch vụ 1.159.091 1.992.727 2.826.364
Token 500.000 500.000 0
Giá trước thuế 1.659.091 2.492.727 2.826.364
VAT(10%) 165.909 249.273 282.636
Tổng thanh toán 1.825.000 2.742.000 3.109.000

2. Đối với Tổ chức, doanh nghiệp gia hạn:

Thời gian sử dụng 1 Năm 2 Năm 3 Năm
Giá dịch vụ 1.159.091 1.992.727 2.644.545
Token
Giá trước thuế 1.159.091 1.992.727 2.644.545
VAT(10%) 115.909 199.273 264.455
Tổng thanh toán 1.275.000 2.192.000 2.909.000

Trường hợp khách hàng gia hạn trước hạn sẽ được Nhà cung cấp cộng bù thời gian hiệu lực của chứng thư số cũ sang chứng thư số mới theo công thức như sau:

Thời gian sử dụng còn lại (X) (tháng) Thời gian cộng dồn (tháng)
X ≤ 6 6
6 < X ≤ 12 12
12 < X ≤ 18 18
18 < X ≤ 24 24

Hồ sơ yêu cầu:

Khách hàng cần cung cấp đầy đủ các giấy tờ sau:

Trường hợp Doanh nghiệp đăng ký mới:

– Giấy đề nghị cấp phát chứng thư số có ký và đóng dấu của doanh nghiệp, Tải về

– Hợp đồng cung cấp dịch vụ có ký và đóng dấu của doanh nghiệp, Tải về

– Giấy xác nhận thông tin có ký và đóng dấu của doanh nghiệp, Tải về

– CMND/CCCD/Hộ chiếu của người đại diện pháp luật photo đóng dấu treo công ty hoặc sao y công chứng không quá 6 tháng.

– Giấy phép ĐKKD của doanh nghiệp photo đóng dấu treo công ty hoặc sao y công chứng không quá 6 tháng

Lưu ý: sau khi chuẩn bị đầy đủ giấy tờ DN gửi bản scan/ chụp hình cho Tiến Nguyễn để được đăng ký trước. bản cứng DN gửi về Tiến Nguyễn  trong vòng 7 ngày.

Trường hợp Doanh Nghệp gia hạn hoặc chuyển đổi nhà mạng khác sang: 

– Giấy đề nghị cấp phát chứng thư số tải về và điền đủ thông tin - Ký offline bằng token doanh nghiệp đang dùng, Tải về

– Hợp đồng cung cấp dịch vụ  tải về và điền đủ thông tin - Ký offline bằng token doanh nghiệp đang dùng, Tải về

– Giấy xác nhận thông tin tải về và điền đủ thông tin - Ký offline bằng token doanh nghiệp đang dùng, Tải về

– CMND/CCCD/Hộ chiếu của người đại diện pháp luật Bản Scan

– Giấy phép ĐKKD của doanh nghiệp Bản Scan

 

Tin bài khác

Xem tất cả »