Tin bài thuế

V/v nâng cấp ứng dụng HTKK v3.2.0 và hệ thống kê khai thuế qua mạng IHTKK v2.3.0

10/03/2016 00:00

Thông báo V/v nâng cấp ứng dụng HTKK và hệ thống kê khai thuế qua mạng
 

Bắt đầu từ ngày 07/02/2014, Tổng cục Thuế đã nâng cấp hệ thống iHTKK lên phiên bản 2.3.0 và ứng dụng Hỗ trợ kê khai – HTKK lên phiên bản 3.2.0. Lần nâng cấp này, hệ thống iHTKK và ứng dụng HTKK đã đáp ứng được việc tạo và nhận các tờ khai theo thay đổi của một số thông tư mới, bao gồm:

 • Nâng cấp các chức năng hỗ trợ kê khai tờ khai từng lần phát sinh/tháng/quý đối với các loại thuế GTGT, TNDN, TNCN, NTNN, TTĐB, Tài nguyên, Thuế bảo vệ môi trường theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC.
 • Nâng cấp các chức năng hỗ trợ kê khai quyết toán thuế TNCN năm 2013 theo mẫu biểu quy định tại Thông tư số 28/2011/TT-BTC và xử lý tính thuế theo quy định tại Thông tư số 111/2013/TT-BTC.
 • Nâng cấp danh mục biểu thuế tài nguyên theo Nghị quyết số 712/2013/UBTVQH13 ngày 16/12/2013 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc ban hành biểu mức thuế suất thuế tài nguyên có hiệu lực từ ngày 01/02/2014.
 • Nâng cấp các chức năng hỗ trợ lập Báo cáo tài chính đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ theo Thông tư 138/2011/TT-BTC, lập Báo cáo tài chính đối với công ty chứng khoán theo Thông tư 95/2008/TT-BTC và Thông tư 162/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính.
 • Nâng cấp một số chức năng hỗ trợ lập báo cáo hóa đơn theo Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thay thế Thông tư số 153/2010/TT-BTC.
 • Bổ sung mới chức năng hỗ trợ kết xuất dữ liệu tờ khai quyết toán Thuế TNCN ra file định dạng XML phục vụ gửi tờ khai qua mạng.

Lưu ý về cài đặt ứng dụng HTKK:

 • Khi cài đặt phần mềm HTKK 3.2.0, người sử dụng không cần gỡ bỏ ứng dụng HTKK phiên bản cũ đã có trên máy.
 • Doanh nghiệp cần cài ứng dụng HTKK phiên bản 3.2.0 để kê khai tờ khai thuế theo mẫu trong Thông tư số 156/2013/TT-BTC từ kỳ tính thuế tháng 1/2014.
 • Phiên bản HTKK cũ đã có trên máy chỉ phục vụ việc tra cứu dữ liệu tờ khai đã kê khai theo mẫu ban hành trong Thông tư số 28/2011/TT-BTC của các kỳ tính thuế từ tháng 12/2013 trở về trước.
 • Bắt đầu từ ngày 07/02/2014 hệ thống Khai thuế qua mạng sẽ không nhận các tờ khai kết xuất từ ứng dụng HTKK phiên bản nhỏ hơn 3.2.0 (Doanh nghiệp có thể tải ứng dụng HTKK 3.2.0 tại đây).

Ghi chú: Hiện tại, sau khi Tổng cục Thuế nâng cấp hệ thống nhận tờ khai, để gửi được các tờ khai quyết toán thuế TNCN, doanh nghiệp cần kết xuất tờ khai ra định dạng XML thay cho định dạng tờ khai XLS (Excel) trong các phiên bản trước. Để gửi được tờ khai Quyết toán Thuế TNCN định dạng XML bạn thực hiện theo các bước sau:

 • Bước 1: Người nộp thuế kê khai các tờ khai Quyết toán Thuế Thu Nhập Cá Nhân trên ứng dụng HTKK phiên bản 3.2.0 trở lên.
 • Bước 2: Vào chức năng Kết xuất XML, kết xuất tờ khai định dạng XML (thay thế việc kết xuất tờ khai XLS (Excel) như các phiên bản trước).
  • Bước 3: Sau khi đã kết xuất xong tờ khai định dạng XML, Người nộp Thuế thực hiện ký điện tử và nộp tờ khai đến cơ quan thuế như bình thường.
  (Thông tin từ Tổng cục Thuế)