Kính gửi: Quý đối tác, Quý Doanh Nghiệp!

TIẾN NGUYỄN xin thông báo đến Quý đối tác, Quý Doanh Nghiệp 6 bước chuyển đổi Hóa đơn điện tử  từ TT32 sang TT78 như sau:

Bước 1: Quý đối tác, Quý Doanh Nghiệp gửi yêu cầu chuyển đổi cho Tiến Nguyễn qua email hoadontiennguyen@gmail.com

Bước 2: Tiến Nguyễn tiếp nhận và tạo mẫu hóa đơn theo thông tư 78 gửi Quý đối tác, Quý Doanh Nghiệp phê duyệt mẫu.

Bước 3: sau khi chốt mẫu. Tiến Nguyễn hỗ trợ Quý đối tác, Quý Doanh Nghiệp nộp mẫu 01/DKTD-HĐĐT trên phần mềm hóa đơn điện tử.

Bước 4: Sau 1 ngày làm việc Cơ quan thuế gửi thông báo chấp nhận. Quý đối tác, Quý Doanh nghiệp thực hiện hủy hóa đơn cũ đang tồn (hóa đơn giấy, hóa đơn điện tử TT32); Nộp báo cáo BC26/AC

Lưu ý: Khi gửi Thông báo kết quả hủy hóa đơn theo mẫu TB03/AC đến cơ quan thuế, NNT phải ghi đầy đủ thông tin tại chỉ tiêu “Phương pháp hủy hóa đơn”, ví dụ:

– Đối với hóa đơn giấy, ghi: cắt góc

– Đối với hóa đơn điện tử, ghi: hủy điện tử

– Đối với hóa đơn tự in, ghi: hủy trên phần mềm.

Bước 5: Quý đối tác, Quý Doanh Nghiệp gửi thông báo cơ quan thuế chấp nhận và thông báo hủy hóa đơn tồn cho Tiến Nguyễn qua Email: hoadontiennguyen@gmail.com

Bước 6: Tiến Nguyễn tiếp nhận và hoàn tất các thủ tục còn lại. Tiến Nguyễn bàn giao và hướng dẫn Quý đối tác, Quý Doanh Nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử theo thông tư 78.

Note: Quý đối tác, Quý Doanh Nghiệp  lưu ý xử lý hết các hoá đơn tồn đọng với TT32 trước khi chuyển đổi sang TT78, hoặc liên hệ Hotline 091 769 2552 để được tư vấn/ hướng dẫn.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *