TỔNG CỤC THUẾ  THÔNG BÁO NÂNG CẤP ỨNG DỤNG HỖ TRỢ KÊ KHAI (HTKK) PHIÊN BẢN 4.6.6 BỔ SUNG CHỨC NĂNG TẢI BẢNG KÊ ĐỐI VỚI TỜ 03/DL-HDDT
Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.6.6 bổ sung chức năng tải bảng kê đối với Tờ khai Dữ liệu hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra đồng thời cập nhật một số nội dung phát sinh trong quá trình triển khai ứng dụng HTKK 4.6.5, cụ thể như sau:
Nâng cấp Tờ khai Dữ liệu hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra (03/DL-HDDT):
– Bổ sung chức năng tải bảng kê.
– Mở cho phép nhập âm tại chỉ tiêu (9) Doanh thu chưa có thuế GTGT.
Cập nhật một số nội dung phát sinh
2.1 Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước (01/HT)
– Cập nhật sửa lỗi chức năng kết xuất XML
2.2 Tờ khai cổ tức, lợi nhuận được chia cho phần vốn nhà nước (01/CTLNĐC)
– Chỉ tiêu [14] – Số cổ tức, lợi nhuận được chia cho phần vốn nhà nước phải nộp ngân sách nhà nước của công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên: mở cho phép sửa trong ngưỡng 100.000 hoặc 0.1% vượt quá cảnh báo đỏ
2.3 Tờ khai lệ phí môn bài (01/LPMB)
– Cập nhật chức năng kê khai đối với tờ khai nộp đến Cục thuế Doanh nghiệp lớn: Sửa lỗi không chọn được Quận/Huyện, Tỉnh/Thành phố ở cột (3) – Địa chỉ
Bắt đầu từ ngày 20/01/2022, khi lập hồ sơ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các chức năng kê khai tại ứng dụng HTKK 4.6.6 thay cho các phiên bản trước đây.
Link tải HTKK 4.6.6: https://bit.ly/3AfoyM9
Link tải mẫu bảng kê 03/DL-HĐĐT: https://bit.ly/3FJYjOW

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *