Nâng cấp ứng dụng eTax 2.0.6, iCaNhan 3.1.3, HTKK 4.7.3, iTaxViewer 1.8.8

 THÔNG BÁO

        Tổng cục Thuế đã hoàn thành việc nâng cấp các ứng dụng đáp ứng yêu cầu triển khai một số tờ khai quyết toán thuế theo quy định tại Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/09/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế, cụ thể như sau:

  1. Nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử phân hệ doanh nghiệp (eTax), Hỗ trợ kê khai (HTKK):

Triển khai các tờ khaiquyết toán thuế theo quy định tại Thông tư số 80/2021/TT-BTC, bao gồm:

–       Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên (mẫu 02/TAIN).

–       Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (mẫu 03/TNDN, 04/TNDN).

–       Tờ khai quyết toán phí (mẫu 02/PH).

–       Tờ khai quyết toán thuế nhà thầu nước ngoài (mẫu 02/NTNN, 04/NTNN).

–       Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (mẫu 05/QTT-TNCN).

–       Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu 02/QTT-TNCN (riêng  trên HTKK).

  1. Nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử phân hệ cá nhân (iCaNhan):

Triển khai tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (mẫu 02/QTT-TNCN, 05/QTT-TNCN)

  1. Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer):

Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.8.8 đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng eTax phiên bản 2.0.6, iCaNhan 3.1.3, HTKK 4.7.3.

Tải phần mềm HTKK 4.7.3: Tại đây.

Tải phần mềm iTaxViewer 1.8.8: Tại đây.

Từ ngày 18/03/2022, khi kê khai tờ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân sử dụng phiên bản ứng dụng eTax 2.0.6, iCaNhan 3.1.3, HTKK 4.7.3, iTaxViewer 1.8.8 thay cho các phiên bản trước đây.

Mọi vướng mắc trong quá trình sử dụng, người nộp thuế liên hệ với cơ quan thuế quản lý để được hỗ trợ.

                                          Tổng cục Thuế trân trọng thông báo./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *